•          Kaj ne gre v test? - Velikost držav in število prebivalstva ni potrebno vedeti in tega ne bo v testu!

 

Vsebine, ki jih sproti javljamo, da niso ustrezne.

 

Zaenkrat so to:

 

 oznake na strani 138

Na sliki not gre za napako pri 7 noti. V Sloveniji je oznaka za to h.

 

 

besedili ob sličicah na strani 149

  • Zamenjana sta opisa za svišč in planiko!

 

Naprošamo vas, da nam sproti javljate morebitne napake, ki jih najdete v knjigi. Komisija se bo sestala in potem z uradnim obvestilom obvestila vse ostale ekipe o vsebinah, ki ne ustrezajo.

 

 

Knjiga Velika ilustrirana otroška enciklopedija je EDINI vir za naše tekmovanje!

 

 V partnerstvu z